Titel:

Docent i sang.

Undervisning i / Primært arbejdsområde:

Sang: solo/ensemble, stemmeteori, bachelor/kandidat- vejledning. Censorater (intern/ekstern)

Formelle kvalifikationer / uddannelse:

Mat/mus student fra Horsens Statsskole 1975

1 del A, medicin, Århus Universitet 1978

Cand.phil. musik, Århus Universitet 1981

Statsprøvet sangpædagog 1985, DJM

Sangdebut fra DJM 1987

Kompetencer: kurser, seminarer, udviklingsprojekter o.l.

Efterår 2011, Forskningskursus over 9 aftner.

Bl.a. indeholdende: 

”Praksisforskning” Helle Winther Kammer

” Hvordan man læser en forskningsartikel” Mikkel Wallentin

“ Tricks of the Trade - in international publishing”  Donald Smith

“Metode I forb.med måling at høreskader blandt musikere” Jesper Hvass Schmidt

”Spørgeskema som forskningsmetode”  Bobby Zachariae

Interessante foredrag, især m.h.p. metoder og oversigt i forb. med puplication og ikke mindst læsning af forskningsartikler i forskellige tidsskrifter.

Erfaringsgrundlag / Seneste aktiviteter:

CD-indspilning af Otto Mortensens sange i samarbejde med pianisten Docent Tove Lønskov (I forb. med 100 året for O.M.`s fødsel)

(Kbh. 2007)

CD-indspilning  af ”Danske Romancer og Sange” (fra 1840-1936)

(Foråret 2007)

Hovedpartiet som Don Pasquale i Donizetti` opera  ”Don Pasquale”

(Den Fynske Opera, Odense sommeren 2008)

Partiet som Don Bartolo i Rosinnis Barberen i Sevilla.  (Den ny Opera, Esbjerg , 2009) (Band: Concerto Copenhagen)

Herudover mere end ca 150 koncerter indenfor de sidste 5 år i samarbejde med adskillige pianister, organister samt ensembler/orkestre.

FOREDRAG: ”Stemmen som udtryksmiddel”

(foreninger, højskoler bl.a Askov 2010)

FOKU

Primært forsknings- eller projektområde:

Udvikling/tænkning af kuppelskærme i forb. med Stereoscopi undersøgelse af larynx.

Aktive projekter:(angiv titel og kort beskrivelse for de FOKU projekter, du har i indeværende studieår)

Afsluttede FOKU projekter: