• Søren Nørbo
    Associate Professor
    Piano, Ear Training, Improvisation, Songwriting
    Telephone:
    • +45 72 267 452 conservatory
    • 28262129 home

Pianist og komponist. 10 udgivelser med egne kompositioner, blandt andre med Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach, Ulrik Spang-Hanssen.

Primære fagområder:
Hørelære
Klaver (hovedinstrument)
Sammenspil
BA- og KA-projektvejledning

Hørelære tilrettelægges som udgangspunkt med fokus på det hele musikerskab og det skabende element. Blandt andet igennem kompositionsopgaver. Særligt gælder for sangskrivningsuddannelsen, at hørelære overvejende er bygget op omkring kompositionsopgaver.

I klaver hovedfag tilrettelægges timerne individuelt og i samråd med den studerende. Udover at arbejde mod en stærk pianistisk grundfaglighed er udgangspunktet for timerne, at den studerende skal finde sin egen vej, sin egen stemme og afsøge muligheder. Improvisation, komposition, repertoire, band- og koncertaktiviteter, glæden ved og nysgerrigheden overfor musikken og klaveret som instrument, er allestedsnærværende i timerne, uanset hvad der arbejdes med.

Derudover tilbyder jeg i 2017-18 fire fag uden for studieordningen:

Morgenøvning: Hver onsdag kl. 7.30 – 9.00, præsenterer jeg en koncentrationsskabende og utraditionel øvelse, som de studerende alene eller i gruppe går i øvelokalet med og derefter evaluerer i plenum. Alle BA-1 studerende.

Repertoire: Dele af et mesterværk indstuderes og internaliseres på instrument gennem transposition og analyse. For alle studieretninger og årgange.

Koncert: Jeg holder hver uge en prøve tirsdag aften forud for en koncert onsdag aften med en eller to studerende. Jeg medbringer 6 nye eller nyere kompositioner, som vi sammen tilrettelægger og bruger som forlæg for improvisation. 

Improvisation for klassiske KA-studerende: Claus Olesen og jeg præsenterer forskellige tilgange til improvisation, som de studerende afprøver i praksis.

Pianist and composer. 10 releases with own compositions with amongst others Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach, Ulrik Spang-Hanssen.

Primary subjects:
Ear Training
Piano, main instrument
Ensemble
BA and MA projects

In Ear training focus is on the whole musician ship and the creative element. Especially regarding the singer-songwriter education ear training uses assignments in composition as a tool.

In piano, main instrument, the classes are planed individually and in close collaboration with each student. In addition to the focus on pianistic skills I urge the student to find his or her own way and voice and to explore possibilities. Improvisation, composition, repertoire, ensemble- and concert activities, the joy of and curiosity to music and the piano as an instrument, are present in all classes, no matter on what we work.

Extra-curricular subjects 2017-18:

Morning rehearsal: Each Wednesday at 7.30-9.00, I present an exercise that aims for excellent focus when rehearsing. The exercise is worked on individually or in groups. In the end of the class we will evaluate together. For all BA-1 students.

Repertoire: Parts of a masterpiece will be internalized on instruments through transposition and analysis. For all students at the conservatory.

Concert: Each Tuesday evening a student or two rehearse with me. Wednesday evening we will play a concert. I will bring six new or almost new composition, that we together plan how to play and improvisations will be built around the compositions.

Improvisation for classical MA students: Claus Olesen and I present approaches to improvisation and try them out in the ensemble.