Carl Erik Kühl har været lektor i musikteoretiske fag ved Nordnorsk Musikkonservatorium, Norge, 1977-79. Han har været forskningsadjunkt ved Filosofiseksjonen, Institutt for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, Norge, 1979-1985, og siden 1991 docent i musikteoretiske fag ved Vestjysk Musikkonservatorium. Fra 2004 deles docenturet mellem Det Jyske Musik-konservatorium og Vestjysk Musikkonservatorium. I årene 1997-2002 var han ligeledes medarbejder ved Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet. Han har fungeret som akkompagnatør ved koncerter og radiooptagelser i Danmark, Norge, Tyskland og Japan. Desuden har han publiceret en række musikteoretiske og -filosofiske artikler i danske og internationale tidsskrifter. Han har modtaget Statens humanistiske Forskningsråd 1997-2000: 3-årigt forsknings-stipendium samt Kulturministeriets Forskningspulje 1996-97 og 2002-2003

Carl Erik Kühl has been a lecturer of music theoretical subjects at North Norwegian Music Conservatory from har 1977-79. He has been a research teacher at th Philosophy Unit in Tromsø, Norway from 1979-1985, and since 1991 ass. professor in music theory at the Academy of Music, Esbjerg. From 2004 the professorship is shared by The Royal Academy of Music, Aarhus and the Academy of Music, Esbjerg. From 1997-2002 he was also an associate at the Centre for Cultural Research, Aarhus University. He has worked as an accompanist at concerts and radio takes in Denmark, Norway, Germany and Japan. Furthermore he has published a number of musictheoretical and philosophical articles in Danish and international magazines.