Studiesekretær i Aalborg.

Arbejdsområder: Alle uddannelser i Aalborg (rytmiske, elektroniske samt videreuddannelser). Ansvarlig for planlægning af optagelsesprøver, eksamen og skemalægning.

SU medarbejder.