Musik & Læring 2019

- Gode musikalske læringsmiljøer
- Kunstpædagogen på opdagelse

Konference på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus
Torsdag-fredag d. 3.-4. januar 2019


For alle


For tredje år i træk indbyder Det Jyske Musikkonservatorium undervisere fra alle landets musikskoler samt alle andre musikpædagogiske aktører til to dages konference med højt kvalificerede input og intense diskussioner omkring musik og læring.

  • Mød oplægsholdere med stor erfaring og dybt engagement i musik/kunstpædagogik
  • Deltag sammen med egne kolleger – og mød kolleger fra hele landet
  • Oplæg med fokus på overordnede pædagogiske og læringsrelaterede temaer
  • Workshops med fokus på det helt fagnære
  • Vidensdeling, netværksdannelse, fællespisning og fagligt/socialt samvær

Deltag en eller to dage, efter behov og muligheder.

2 dage - 2 temaer - og en masse workshops

Torsdag d. 3. januar kl. 9.30-18.00

Tema: Gode musikalske læringsmiljøer
På Musik og Læring-konferencen 2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som her præsenterer deres visioner for fremtiden og deres idealer for professionel musikpædagogik.

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens oplæg debatterer vi fremtidens musikpædagogiske opgave.

Desuden er der oplæg ved Mads Thygesen om:
"Læringsmiljøer i scenekunsten".

Ud over paneldebatter og oplæg er der fagnære workshops, hvor man kan gå i detaljer med relevante problemstillinger fra egen praksis.

Fredag d. 4. januar kl. 9.30-16.00

Tema: Kunstpædagogen på opdagelse
Musik- og kunstpædagoger fra både ind- og udland præsenterer egne overvejelser om deres virke som musik/kunstpædagog i nye sammenhænge. 

Eksempelvis: Kan man have kunstneriske og sociale ambitioner på samme tid? Hvad sker der med min pædagogiske praksis, når jeg bevæger mig ind på et nyt område? Og hvad kræver det af en pædagog, når der skal arbejdes tværprofessionelt?

Ud over oplæg og paneldebatter er der fagnære workshops, hvor man kan gå i detaljer med relevante problemstillinger fra egen praksis.

Oplægsholdere
Torben Westergaard: Pædagogisk udvikling
Fabio Presgrave: Working with children of the favela
Søren Rastogi: Pædagogisk udvikling og teknologi

Slides fra oplægsholderne

Torben Westergaard
Fabio Presgrave
Søren Rastogi
Astrid Vang-Pedersen

Workshops

Efter frokost bliver der begge dage udbudt en lang række fagnære workshops, inddelt efter fagområder. Her er der lejlighed til at debattere og dele viden med fagfæller om netop de emner, der er mest relevante for dit daglige virke lige nu.

Hver workshop bliver hjulpet på vej af en kompetent specialist på området. Medbring en case eller et spørgsmål fra dit interessefelt, som du ønsker at bearbejde i fælleskab med kolleger fra hele landet.

Man tilmelder sig den ønskede workshop på selve dagen.

Se den samlede oversigt over alle workshops her (eller via menuen t.v.).

Praktisk info

Konferencen er åben for alle interesserede og finder sted i Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler i Musikhuset Aarhus.

Oplæg og paneldebatter afholdes i Lille Sal. Hvis der som sidste år er mere end 300 deltagere, transmitteres oplæg og debatter til Kammermusiksalen, hvor der er yderligere 100 pladser.

Pris: kr. 250 pr dag. Prisen indbefatter frokost samt kaffe/te hele dagen.

Netværksmiddag torsdag d. 3. januar kl. 18.30-
Nærmere information om netværksmiddag følger.
Pris: 150,- kr.
Tilmelding sammen med tilmelding til konferencen.
Tilmeldingsfrist som ved konferencen: 1. november.

Det er muligt kun at tilmelde sig én af de to dage.

Der er rigeligt med overnatningsmuligheder i umiddelbar nærhed af Musikhuset Aarhus.

Tilmeldingsfrist

7. november 2018 kl. 12.00.

Individuel tilmelding:
Online tilmelding her (med betalingskort).

Tilmelding med afregning via faktura:
Send en mail til dola@musikkons.dk

Gruppetilmelding
Det er muligt at tilmelde flere personer på én gang:

Send en mail til dola@musikkons.dk
Angiv alle deltagernavne for henholdsvis dag 1 (3.1.), dag 2 (4.1.) samt til netværksmiddagen d. 3.1. om aftenen. Send navn og adresse på musikskole/firma, CVR nr., evt. EAN nr. og meget gerne deltagernes email, så vi kan sende programmet og anden information direkte til deltagerne.

Facebook-gruppe

Følg med i konferencens Facebook-gruppe.

 

Siden er sidst opdateret tor d. 17. januar 2019