IM - Rytmisk Musik (Aalborg)

(Den Individuelle Musikuddannelse)

På IM får du dig viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker og underviser.

Med udgangspunkt i musikerskabet bliver du indført i en bred vifte af fag og projekter, der danner afsæt for dine egne valg i forhold til det videre studie og en fremtidig karriere.

Uddannelsen er bygget op af forskellige individuelle fag-elementer og af en mere alment dannende del, der er fælles for alle uddannelseslinjer.


Som studerende i Aalborg bliver du en del af et aktivt og meget stærkt studiemiljø med tæt samarbejde på tværs af uddannelser og årgange.

Faciliteterne på konservatoriet i Aalborg er helt enestående. Alle lokaler er nye og nyindrettede i 2013, hvor huset blev indviet.


Bachelor (3 år)


Det største fag i hovedområdet er ”hovedinstrument/sang”, og det største fag i det pædagogiske område er ”ledelsesfaget”.  

Som ledelsesfag udbydes:

En del af hovedområdet er FLEX-faget, som er et valgfrit studiemodul med valgfrit indhold.

Studiemodulet kan f.eks. bruges sammen med medstuderende i en interessegruppe indenfor et musikfagligt emne, til ekstra undervisning i hovedinstrument med egen eller en anden lærer, til deltagelse i et kursus udbudt andetsteds på konservatoriet, til soloundervisning i beslægtet bi-instument – eller noget helt femte.

Bachelor-uddannelsen falder i disse hovedområder:

 • Hovedområde: Fag, hvor den studerende er udøvende og fag der understøtter dette aspekt.
 • Pædagogik: Fag hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette.
 • Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i
 • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering
 • Bachelorprojekt: Foruden selve projektet vejledning og fag, der forbereder den studerende på projektarbejde.


Kandidat (2 år)


IM-kandidatuddannelsen har 3 faglige elementer:

 • Udøvende musik med pædagogik
  Her arbejdes praktisk orienteret med den udøvende musik. Kernen vil være udvikling af den studerendes kunstneriske færdigheder på sit instrumentet/sang eller et ledelelsesfag (sammenspilsledelse, SSB-ledelse, korledelse og børnemusik)
 • Fordybningsemnet :
  Her arbejdes projektorienteret og reflektorisk med et musikalsk emne. 
  Faget afsluttes med et kandidatprojekt, der har en  kunstnerisk/udøvende dimension, en formidlingsmæssig og/eller pædagogisk dimension samt en skriftlig refleksion (rapport).
 • Entreprenørskab:
  Her arbejdes bl.a. med projektstyring, formidling af den studerendes egen kunstneriske profil, relationer mellem musikbranchens aktører mm.


Solist (2 år)


Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.


Studieplaner


Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle rytmiske studieplaner her.

Siden er sidst opdateret tor d. 7. december 2017

Esben Elvstrøm, studieleder
Anne Vilsen, studiesekretær