Girl Power in Jazz

Mini-dokumentar fra arrangementet på DJM i Aarhus, august 2015

Omkring 30 professionelle kvindelige musikere fra hele Skandinavien mødtes til workshops og seminarer i Aarhus i august 2015. Deltagerne var undervisere eller studerende ved konservatorierne i Tallinn, Riga, Vilnius, Helsinki, Stockholm, Oslo og Aarhus/Aalborg.

Arrangementet bestod dels af workshops og koncerter, hvor de kvindelige musikere udforskede styrken i at spille sammen inden for en bred definition af jazz og rytmisk musik; dels var der samtaler og idé- og erfaringsudveksling omkring forskellige emner, fx hvordan man kan øge kvinders engagement som skabende og udøvende kunstnere inden for rytmisk musik.


Siden er sidst opdateret fre d. 12. februar 2016