• Entreprenørskab på kunstuddannelser

    ons d. 16. august

    Lige inden sommerferien udgav ”Caki, Center for anvendt kunstnerisk innovation” en stor rapport om entreprenørskabsaktiviteter på de kunstneriske uddannelser. Rapporten indeholder dels en formel gennemgang af den konkrete undervisning på området, bl.a. på Det Jyske Musikkonservatorium, dels en række artikler og interview, der perspektiverer faget.

    Rapporten indeholder bl.a. et interview med DJM’s udviklingsleder, Astrid Elbek, som siger at DJM lægger stor vægt på at de studerende arbejder med projekter, som bliver realiseret i den virkelige verden og at det ultimative endemål faktisk ville være at nedlægge faget entreprenørskab – nemlig ved at entreprenøriel tænkning og handling blev fuldstændig integreret i alle de andre fag på konservatoriet.

    Se hele rapporten her (interview med Astrid Elbek s. 94-95).

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder