Diploma in Music Business and Leadership

Fleksibel diplomuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium -
Henvendt til musikbranchens professionelle aktører

60 ECTS - deltidsstudium

Musikbranchen bliver en mere og mere kompleks størrelse, der kræver mange både brede og mere specialiserede kompetencer. For at imødekomme branchens behov for kompetenceudvikling i en fleksibel form har vi i efteråret 2015 lavet en helt ny struktur for rammer og indhold på det, der tidligere hed Music Management-uddannelsen (MUMA) på Det Jyske Musikkonservatorium.

En fokusgruppe bestående af Dansk Live, Northside Festival, Roskilde Festival, Aarhus Festuge, Aarhus Symfoniorkester m.fl. har rådgivet omkring udviklingen af den nye uddannelse.

Modulopbygget

Uddannelsen er modulopbygget. Se/download pdf med samlet moduloversigt, modulbeskrivelser og priser.

Studieplan

Se studieplanen her.

Enkeltmoduler
m. ansøgningsfrist

Der kan løbende søges om optagelse på enkeltmoduler.
- Se mere om den fleksible model og muligheden for kun at tage udvalgte enkeltmoduler nedenfor.
- Se det aktuelle udbud af enkeltmoduler samt datoer og ansøgningsfrister her.

Ansøgning

Gå til ansøgningsskema her.
Ansøgningsfrist til enkeltmoduler
fremgår af oversigten over enkeltmoduler.

Fagmoduler

Diploma in Music Business & Leadership består af fagmoduler med fokus på:

 • Musikbranchekendskab
 • Kontrakter og rettigheder i musikbranchen
 • Ledelse
 • Strategi og økonomisk styring
 • Kreativ dynamisk projektledelse
 • Moderne musikformidling
 • International Music Management
 • Publishing Academy
 • Live Academy
 • Digital Music Business
 • Musikkultur
 • Kreativ Business design
 • Dialogisk kommunikation og personlig træning

Fleksibel model

En komplet Diploma in Music Business & Leadership kræver samlet 60 ECTS-point.

Uddannelsen består af 5 obligatoriske grundmoduler, som omfatter modulerne:

 • Musikbranchemodulet/branchekendskab
 • Kontrakter og rettigheder i musikbranchen
 • Ledelse
 • Strategi og økonomisk styring
 • Kreativ dynamisk projektledelse

samt 8 valgfrie flexmoduler, der omfatter:

 • Moderne musikformidling
 • International Music Management
 • Publishing Academy
 • Live Academy
 • Digital Music Business
 • Musikkultur
 • Kreativ Business design
 • Dialogisk kommunikation og personlig træning

4 ud af de 8 valgfrie flexmoduler udgør sammen med grundmodulerne og et afgangsprojekt den samlede diplomuddannelse på 60 ECTS-point.

Men den studerende kan også vælge at sammensætte enkeltmoduler efter eget behov, uden nødvendigvis at tage hele uddannelsen.

Fleksibelt forløb

De enkelte moduler udbydes i koncentrerede forløb over enten 5 dage i træk eller opdelt på fx 3 og 2 hele dage. På den måde er den studerende ikke bundet til at afsætte en fast ugedag i en længere periode, men kan frit placere modulerne som det passer bedst inden for en længere årrække – i helt op til 6 år. På den måde kan man altså skræddersy sin Diploma in Music Business & Leadership-uddannelse i forhold til arbejdstider, travlhedsperioder m.v.

Diploma in Music Business & Leadership er henvendt til alle professionelle kultur- og musikbrancheaktører – fra spillesteder, festivaler og kulturhuse over musikselskaber, publishing, management og booking, til ansatte i kommunale og statslige kulturinstitutioner med musik som fokus.

Det Jyske Musikkonservatorium administrerer uddannelsen og undervisningen tilrettelægges i et tæt og velafprøvet samarbejde med kompetente undervisere fra musikbranchen, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Kaospiloterne og Promus.

Siden er sidst opdateret tor d. 21. september 2017

Download eller print info-flyer
Se Prezi-gennemgang af uddannelsen

Tidligere MUMA-studerende:

"MUMA har givet mig et struk-tureret og samtidig nuanceret overblik over musikbranchen samt styrket mit netværk betydeligt".

Se flere citater her.

Blandt tidligere MUMA-studerende finder du eksempelvis:

Bjørn Nielsen/manager for MØ
Johannes Dybkjær/partner i VOLUME
Morten Elley/ CEO Birdseye
Sidse Gry Jeppesen/Early Modern Managment
Piet Breinholm/bestyrelsesformand, SPOT Festival
Torsten Cubel/DanMark Distribution
Jannie Overgaard/Over & Aude Booking & Management
Anna Brøndsted/Our Broken Garden
Adil Nadri/Harmonics Group
Jesper Hansen/Filmkomponist
Andreas Mølbak Henriksen/Sync Manager,Upright Music
Thomas Lassen/ Skandinavian Booking
Jeppe Kolstrup/instruktør
Martin Thim/Creative World Foum
Kristian Mortensen/Sony Music
Ulrik Bust/Musikforsamling.dk
Lars Knudsen/DMF Aarhus