Underviser siden 1998 på DJM i klassisk kor- og ensembledelse samt musikhistorie og kandidatprojekt. Sideløbende kantor ved Århus Domkirke og aktiv som dirigent, dels for egne ensembler: Vokalgruppen Concert Clemens, Århus Domkirkes Kantori og Skt. Clemens Drengekor, dels freelance for en række vokale- og instrumentale ensembler. Har tillige en cand.mag. i musikvidenskab og filosofi.

Precentor at the Cathedral in Aarhus. Conductor and founder of: Vocal Group Concert Clemens, The Uiversity Choir of Aarhus and Sct. Clemens Boyschoir. Working freelance with several vocal- og instrumental ensembles. See www.seyer.dk.