Adjungeret professor.

I 1984 var den svenske sanger, komponist, vokalarrangør og guitarist Peder Karlsson med til at stifte den svenske vokalgruppe The Real Group. Gruppen blev hurtigt en kæmpe international succes med sine flotte og velklingende vokalnumre. Eksempelvis optrådte de i 2002 ved åbningen af FIFA’s verdensmesterskaber i Seoul.

Peder Karlsson stoppede i gruppen som aktiv sanger i 2010 og har siden været leder af The Real Group Academy, som arrangerer workshops, seminarer og andre events inden for vokalmusik. Han er desuden kunstnerisk leder/mentor for flere internationale grupper, bl.a. Perpetuum Jazzile fra Slovenien. Siden januar 2015 har Peder Karlsson desuden været tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium som underviser ved Rytmisk Korcenter, ved konservatoriets afdeling i Aalborg.

Underviser på RAMA Vocal Center: https://www.musikkons.dk/index.php?id=3714

In 1984, the Swedish singer, composer, vocal arranger and guitarist Peder Karlsson was one of the founders of the Swedish vocal group The Real Group. The group quickly became a huge international success with its great sounding vocal tracks. For example, they performed in 2002 at the opening of the FIFA World Cup in Seoul.

Peder Karlsson stopped in the group as a singer in 2010 and has since been the leader of The Real Group Academy, which organizes workshops, seminars and other events in vocal music. He also is artistic director / mentor for several international groups, including Perpetuum Jazzile from Slovenia. Since January 2015, Peder Karlsson also has been associated with the Royal Academy of Music as a lecturer at Rhythmic Choir Center at the Academy's department in Aalborg.