Underviser i Teoretisk Pædagogik og Psykologi på IM og den Klassiske uddannelse.

Er studievejleder og har siden 2004 været aktiv i studienævnet for IM uddannelsen.

TEORETISK PÆDAGOGIK PÅ IM-UDDANNELSEN:

I faget Teoretisk pædagogik tilegner den studerende sig viden om pædagogik, sociologi, psykologi samt æstetik og dannelse. Faget lægger sig tæt op ad de praktiske pædagogiske hovedfag og skal være en redskabskasse i forhold til formidling af musik – dels i undervisningssituationer, men også i jobbet som prof. musiker.

Vi læser og gennemgår relevante tekster som udgangspunkt for engagerede diskussioner, hvor de studerendes spørgsmål og erfaringer fra deres egen virkelighed er en vigtig del af undervisningen – alt set i forhold til at sandheden er mangesidet. Jo mere man bidrager til diskussion jo mere viden tilegner man sig. Og bølgerne kan gå højt.

Målet er at den studerende tilegner sig kommunikative redskaber til videreformidling af musik samt opnå en grad af selvforståelse og personlig udvikling - alt set i forhold til at kombinere faglighed, professionalisme og personligt engagement i jobbet som musiker og som underviser.

På IM uddannelsen undervises 2 timer/ugen i 3 år på bachelordelen. På de klassiske uddannelser køres et introkursus med appetitvækkere fra IM-forløbet over 13 timer på 1. år.

Uddannelse:

Fastansat på Nordjysk Musikkonservatorium siden 1996 og som lektor på DJM 2011.

Jeg er Cand. Phil. I Dansk fra AAU i 1982, men er siden efteruddannet indenfor bl.a. Studievejledning, Supervision, Samtaletræning, Kommunikation, ”Pædagogik og Psykologi¨, ledelse, Coaching.

Siden 1994 har jeg været skoleleder på Den Rytmiske Dag- og Aftenskole i Aalborg. Parløbet mellem mine 2 arbejdspladser supplerer hinanden og giver mig stor inspiration i undervisningen i forhold til musiklærerens arbejde, musikerens dagligdag m.m.

Min store interesse er kulturarbejde og derfor er jeg involveret i regionens kulturarbejde f.eks. Folkeoplysningsudvalg, Nordkraft, Det hem´lige teater, Kulturnatten, Karneval, Ungdomskolen, Internationale musik- og kulturprojekter i samarbejde med Venskabsbysekretariatet i Aalborg, MK-nord, musikskoleledere under DOF.

Jeg har beskæftiget mig meget med uddannelsespolitik bl.a. gennem mit landsstyrelsesarbejde i LaUS under den Frie Ungdomsuddannelse samt voksenpæd.

Arbejde i AOF landsorganisation fra 1986-94.

Andet arbejde/erfaring:

1996- 2003: uddannelsesansvarlig skoleleder for kurser under Den Frie Ungdomsuddannelse - herunder erfaring med af musikuddannelser på internationalt plan.

Var i samme periode politisk aktiv som bestyrelsesmedlem i landsgruppen – LaUS – (Landsstyrelsen for uddannelsesansvarlige skoler)

1987-1993: Underviser og vejleder ved AOF’s Daghøjskole Aalborg – herunder aktiv i arbejdsgrupper på landsplan omkring voksenpædagogik.

1985: Adm. Leder af Jako-Boleteatret i Aalborg

1986: Ansat ved Arbejdsformidlingen i Aalborg

Ad. Hoc.: Kursusholder på div. Seminarier og efteruddannelser i bl.a. pædagogik, psykologi og kommunikation. Aktiv i Pædagogisk ERFA-gruppe under danske Musikkonservatorier.

Store erfaringer i at arbejde med internationale musikprojekter samt vejlede i uddannelsesmuligheder i udlandet og har herunder arbejdet tæt med EU-programmer som Cirius, Erasmus, Leonardo, EU-ungdomssprojekter.

Studierejser til bl.a. Cuba, Irland, Letland, Holland og Berlin