Ulrik Spang-Hanssen: Edward Elgar - Organ Music

Denne CD er ikke noget forsøg på "Complete Organ Works" eller noget i den retning. Elgars beskæftigelse med orglet kan inddeles i fire kategorier: 1) De to originale orgelværker, 2) de af ham selv foretagne transkriptioner, 3) de af andre, ind imellem med hans egen godkendelse foretagne transkriptioner og 4) akkompagnementer og orkesterstemmer. Af disse har jeg valgt dels de to originale orgelværker og dels de mest signifikante og kendte transkriptioner.

Det tidligste værk, "Vesper Voluntaries" op.14, stammer fra tiden i St. George og er beregnet til liturgisk brug; det blev udgivet i 1890 og udviser tydelig påvirkning fra Schumann i dets cykliske anlæg, med analog Introduktion, Intermezzo og Coda, og med et rigt mål af dristige modulationer udført med et mesterskab, der får det hele til at lyde ganske enkelt.

Næst i kronologien står et af den europæiske orgelromantiks helt centrale hovedværker, den store "Sonate i G" fra 1895 op.28. Den er skrevet i anledningen af et amerikansk musikerbesøg i Worcester, og - har vi hørt om det før, eller siden for den sags skyld! - værket blev lidt forsinket fra Elgars hånd, så den arme domorganist Hugh Blair havde selvfølgelig ingen chance for at få det ordentligt lært inden uropførelsen, men alligevel må det siges at være noget af en bedrift fra begge d'herrer at få komponeret, lært og afleveret et så omfangsrigt, vanskeligt og vægtigt værk inden for et samlet tidsrum af to uger. Sonaten er vel Elgars vægtigste instrumentalværk inden "Enigma Variations" og viser komponisten fra sin mest formelle side.

Ikke mange førstesatser i orgelsonater er rent faktisk i ren sonateform; såvel Mendelssohn som senere f.eks. Rheinberger og Guilmant, der ellers var skrappe til det formmæssige, undgår det næsten helt, men her har vi et eksempel på en klassisk sonateform i fuldt ornat; også resten af sonaten er ganske stramt konstrueret med cykliske tendenser. Sidstesatsen er efter min mening både teknisk og musikalsk noget af det vanskeligste, orgelrepertoiret kan opvise, og man hører her tydeligt, at det er orgelmusik, der "skriger efter at blive instrumenteret". Hele sonate bruges da også rutinemæssigt som instrumentationsøvelse for komponiststuderende verden over."

Ulrik Spang-Hanssen

Siden er sidst opdateret lør d. 25. september 2010

Pris 100 kr.