Niels Viggo Bentzon - Bentzon plays Bentzon & Schoenberg

"... poterne bliver sat på klaveret på en måde, som jeg har fornemmelsen af må være rigtig i første omgangtig i første omgang (...) så bevæger poterne sig en lille smule. Det er altså hænderne, der laver det. Selvfølgelig er hjernen med i spillet, men (...) hvis du vil have mig til at tænke over det, jeg har gjort, så kan jeg sgu' ikke lave det." Sådan beskrev Bentzon, der foruden komponist, pianist og meget andet var en fremragende improvisator, i 1988 sin kompositoriske arbejdsmåde og understregede dermed den helt afgørende fysiske dimension i skaberprocessen; en proces der reelt udfoldede sig i et unikt krydsfelt mellem komposition og improvisation.

Niels Viggo Bentzon

Gennem hele karriere gik virket som komponist og pianist for Bentzon hånd i hånd. Og vekselvirkningen mellem den ene og den anden funktion udviklede sig hurtigt til en slags symbiose, der dannede en vigtig forudsætning for udviklingen af en klaverstil, som allerede tidligt i 1940erne placerede Bentzon i sin helt egen kategori blandt danske komponister.

I 1939, da han første gang optrådte offentligt, var det både som komponist og pianist. Bentzon var tyvve og andetårs klaverstuderende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og ifølge en Holmboe-anmeldelse i Dansk Musik Tidsskrift kunne han notere sig en betydelig succes. Det gav blod på tanden og første med årene til utallige koncerter med Bentzon i denne karakteristiske dobbeltfunktion - og et stadigt behov for nye værker, som det fremgår af følgende udtalelse fra 1950: "... og så skal jeg skrive en klaversonate (...) jeg kan da ikke blive ved med at spille de samme værker". Hvilket i sidste ende forklarer, at værkerne for klaversolo kom til at udgøre godt en fjerdedel af hans kolossale oeuvre på mere end 650 opusnumre."

Bertel Krarup

"I det 18. og 19. århundrede var næsten alle store komponister, der skrev for klaveret, i stand til selv at fremføre deres egne værker, hvad enten det drejede sig om soloværker eller klaverkoncerter. Mozart, Beethoven, Liszt og Brahms hørte til deres epokes ypperste pianister, og de var med succes selv solister i egne klaverkoncerter.

"Op gennem det 20. århundrede svækkes denne tradition efterhånden. Selvom giganter som Bartók, Rakhmaninov og Britten lyser op, må det erkendes, at der efterhånden er blevet færre og færre komponister, der har den fornødne klaverteknik til at opføre egne værker, sådan som de selv ønsker dem opført.

I Danmark er tendensen endnu mere udtalt, og hos os er Niels Viggo Bentzon (1919-2000) en af de meget få komponister, der også var praktisk musiker. Faktisk var han i 1940erne en af vore fineste pianister. Han havde fået en grundig uddannelse på konservatoriet i teori (Knud Jeppesen), i orgel (Emilius Bangert) og i klaver (Chr. Christiansen). Efter konservatorietiden tog han timer hos Georg Vásárhelyi. Disse timer mindedes Bentzon ofte senere med stor veneration, og de blev af afgørende betydning for hans pianistiske udvikling. Selvom det ikke kan nægtes, at hans klaverteknik senere hen gik i forfald, viser nærværende optagelser en pianist med stor autoritet og et kolossalt teknisk overskud. Intetsteds støder denne kunstners udtryk på begrænsninger i den tekniske formåen, og han spil slår øjeblikkelig sin tryllekreds om lytteren.

"Jeg har længe ønsket at gøre disse Bentzonindspilninger fra 1942-51, der repræsenterer et højdepunkt i danske klaverindspilninger, tilgængelige igen, så at de mange, der kun kender pianisten Niels Viggo Bentzon fra den sene periode i hans liv, hvor han for længst var holdt op med at øve sig, kan stifte bekendtskab med den unge himmelstormer gennem optagelser fra den periode, der må betegnes som hans klavermæssige højdepunkt."

Claus Byrith

CD'ens indhold:

Niels Viggo Bentzon:

Toccata Op. 10

Partita op.38

Tredje Sonate op.44

Arnold Schoenberg:

Sechs kleine Klavierstücke op.19

Suite op.25
Niels Viggo Bentzon, klaver

Niels Viggo Bentzon:

Kammerkoncert for 11 instrumenter op. 52

Niels Viggo Bentzon, Georg Vásárhelyi
& Herman D. Koppel, klaverer

Collegium Musicum, København
Dirigent: Lavard Friisholm

Transfers and CEDAR sound restoration by Claus Byrith

Siden er sidst opdateret lør d. 25. september 2010

Pris 100 kr.