Timesedler for timelønnede

Timelærere:
Tidsubegrænsede timelærere får udbetalt lønnen i 9 lige store rater i perioden september til maj. Såfremt der sker ændringer med timetallet i løbet af undervisningsåret vil der blive foretaget en regulering i maj.
(Hvis man hellere vil aflevere timesedler månedsvis, gives besked til Øko/løn)

Øvrige timelærere udfyldes timesedler månedsvis. Har man over 40 timer om året, kan man få lønnen udbetalt i 9 lige store rater.

Timesedlen udfyldes for en kalendermåned af gangen og sendes pr. mail som vedhæftet fil (fra sin egen musikkons-mail) til nedenstående adresser. (Timesedlen må meget gerne navngives som ”fødselsdato – navn - måned” eks.: ”101070 – Efternavn fornavn - sep 2010”)

Klassisk: klassiskloen@musikkons.dk
Rytmisk Aarhus: rytmiskloen@musikkons.dk
IM og D-RK og M-RK: imloen@musikkons.dk
E-musik, AM og efter-/videreuddannelse: e-loen@musikkons.dk

Studentermedhjælpere:

Timesedler udfyldes elektronisk og sendes som vedhæftet fil til nedenstående adresser:

Regissører sender timesedlen til regissoerloen@musikkons.dk
Mentorer sender timesedlen til mentorloen@musikkons.dk

For øvrige gælder at timesedlen sendes til den person, med hvem aftalen er indgået.

Korsangere, Aarhus og Aalborg:
Timesedler udfyldes elektronisk og sendes som vedhæftet fil til nedenstående adresse:
korloen@musikkons.dk

Brug timeseddel for studentermedhjælper (jf. "Blanketter" nedenfor).

Eksterne censorer:
Timesedlen udfyldes og sendes som vedhæftet fil til censorloen@musikkons.dk

Interne censorer:
Timesedlen udfyldes og sendes som vedhæftet fil til den e-mail, der tilhører det studienævn hvor man har været censor (se ovenfor).

Vejledning
Vejledning til udfyldelse af blanketter.

Blanketter
Der findes fire forskellige blanketter:

Afleveringsfrister for timesedler foråret 2019

Aflevering inden

Dispositionsdato

08-01-2019      

31-01-2019

23-01-2019

14-02-2019

05-02-2019

28-02-2019

21-02-2019

15-03-2019

06-03-2019

29-03-2019

22-03-2019

15-04-2019

02-04-2019

30-04-2019

24-04-2019

16-05-2019

03-05-2019

29-05-2019

20-05-2019

14-06-2019

05-06-2019

28-06-2019

24-06-2019

16-07-2019

Siden er sidst opdateret fre d. 14. december 2018