Fra kampsport til slagtøj

Præsentation af et kunstnerisk udviklingsprojekt ved DJM

Torsdag d. 22. november kl. 19.00-20.30
Kammermusiksalen, Musikhuset Aarhus
Fri adgang


DJM’s lektor i slagtøj, Henrik Knarborg Larsen, præsenterer et KUV-projekt (KUV = Kunstnerisk udviklingsvirksomhed), hvor han har undersøgt virkningen af at bruge metoder fra den japanske kampsport Ki-Aikido i udviklingen af slagtøjsteknik.

Fremlæggelsen vil bestå af 45 minutters projektpræsentation v/ Henrik Knarborg Larsen, efterfulgt af et 15 minutters oplæg ved den norske slagtøjsekspert og professor i slagtøj ved Norges Musikhøgskola Hans Kristian Kjos Sørensen som moderator. Derefter er der en kritisk fagfælle-dialog mellem Knarborg Larsen og Kjos Sørensen. Publikum vil også få mulighed for at stille spørgsmål.


Baggrunden

Henrik Knarborg Larsen har selv sat sig grundigt ind i kampsporten Ki-Aikido og bruger dens metoder i forbindelse med opvarmning og øvning såvel som i sin løbetræning. Det har hjulpet ham med at finde en ro i sit udtryk baseret på vejrtrækning og fysio-mental tilstedeværelse; en ro der har ændret hans måde at kommunikere på fra scenen. Og det har vist sig, at principperne bag kunsten at bruge det japanske sværd kan overføres direkte til forståelsen og formidlingen af den måde, man bruger stikker og køller på hos slagtøjsmusikere. Knarborg Larsen har oplevet en forandring af lyden i sit eget spil og hos studerende, der spiller efter Ki-Aikido-ideer.

I modsætning til Yoga eller Tai Chi er hovedfokus i Ki-Aikido at fastholde afslappethed på den mest kraftfulde måde i en given relation; i udgangspunktet i forhold til en voldelige modstander, men det kan overføres til hverdagens relationer og i forholdet til musik og skabelsen af positive relationer mellem kunstner, komponist, instrument, musik og publikum.

På den baggrund har Knarborg Larsen udforsket Ki-Aikido som kunstnerisk inspiration og som en metode til at udvikle lyd og opfattelse af musik ud fra så mange vinkler som muligt - og at anvende et videnskabeligt studie som objektiv tilgang til processen.


Projektet

Knarborg Larsen har bl.a. gennemført et forskningsprojekt (et såkaldt interventionsstudie med et udvalg af Ki-Aikido metoder), som går ud på at finde frem til en forbedring af klangen gennem slagtøjstekniske øvelser. Studerende fra flere forskellige internationale konservatorier blev instrueret efter Ki-Aikido metoder, mens en kontrolgruppe fik normal instruktion. En sammenlignende spektralanalyse af resultaterne viste, at anvendelsen af Ki-Aikido skabte en ændring i lyden mod en mere varm tone. Resultaterne er beskrevet i en artikel, der pt. er indsendt til bedømmelse for udgivelse ved Journal of New Music Research.

Knarborg undersøgte desuden en række nye måder at arbejde med fortolkning og performance på, med udgangspunkt i Ki-Aikido. En del af processen førte til at en ny slagtøjskoncert baseret på det kunstneriske udviklingsarbejde blev bestilt hos den britiske komponist Laura Bowler.

Resultaterne af projektet bliver bl.a. præsenteret i en dokumentarvideo og flere instruktionsvideoer og udbredt til studerende og kolleger ved masterclasses og foredrag ved slagtøjsfestivaler i en lang række lande.

Se mere på Henrik Knarborg Larsens hjemmeside.

Siden er sidst opdateret fre d. 9. november 2018