Baggrunden for
Master i Musikpædagogisk praksis

Musikundervisning vil i fremtiden i stigende grad basere sig på samarbejde mellem kandidater fra forskellige uddannelser.
Det er desuden et udtrykt ønske fra politisk hold at styrke musikundervisningen i Danmark gennem forpligtende samarbejder.

I forhold til folkeskolereformen peger en foreløbig evaluering på, at der er et generelt behov for at styrke lærere og pædagogers kompetencer i forhold til arbejdet med den åbne skole i form af samarbejde med musikskoler.

I forhold til dagtilbudsområdet fremhæver et regeringsudvalg kulturelle, musiske udtryksformer som betydningsfulde for børns udvikling og læring, børnefællesskaber og for børn i udsatte positioner. (link til uvm.dk/dagtilbud/…)

Efterspørgsel

Masteruddannelsen i musikpædagogisk praksis er efterspurgt fra forskellig side i musiklivet:

"Det betyder, at man mere bredt kan give skolernes musikalske tilbud et kvalitetsløft."
Peter Hansen, skoleleder på Skørping skole

”Musikskolerne i Danmark er i dag forpligtede til at rekruttere elever fra flere sociale grupper end tidligere, og det stiller krav til vores undervisere. Derudover skal musik- og folkeskoler efter folkeskolereformen samarbejde mere, hvilket er en udfordring i mange kommuner og kræver særlige pædagogiske kompetencer.”
Thomas Winther, leder af Køge Musikskole

”På efterskoleområdet er vi meget glade for, at vores musiklærere nu kan dygtiggøre sig på masterniveau. Det giver et kvalitetsløft af den undervisning, vi tilbyder vores elever.”
Heine Boe, leder af Efterskolen for musik og scenekunst i Malling

Siden er sidst opdateret fre d. 15. juni 2018