Master i Musikpædagogisk praksis

Masteruddannelsen i musikpædagogisk praksis giver musikundervisere mulighed for at opkvalificere pædagogiske og kunstneriske kompetencer og for at opnå specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis.

Uddannelsen er et deltidsstudium, tilrettelagt i fire forlængede weekends pr. semester (sidste modul er eksamensmodul). Uddannelsen spiller direkte ind i deltagernes daglige arbejde som musikundervisere. Uddannelsen udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium i tæt samarbejde med lærer- og pædagoguddannelsen ved VIA University College.

 


Praktisk info


Undervisningen finder sted på Det Jyske Musikkonservatorium, Skovgaardsgade 2C, Aarhus C og på VIA University College, Ceresbyen 24, Aarhus C.

Se mere om uddannelsen her (slide-show).

Ansøgning

Der er åbent for ansøgning her.

Ny ansøgningsfrist

BEMÆRK: Forlænget ansøgningsfrist: 26. november inden kl. 23.59.

Studiestart: Januar 2019

For yderligere info kontakt udviklingsleder Astrid Elbek, ae@musikkons.dk eller Steen Lembcke: sle@via.dk


Adgangskrav:


Uddannelseskrav
: Bachelor fra musikkonservatorium, bachelor fra universitet, professionsbachelor fra lærer- eller pædagoguddannelsen, diplomuddannelse i musik.

Erhvervserfaring: Minimum 2 års relevant erhvervserfaring indenfor det musikpædagogiske område i bredeste forstand.


Krav til ansøgning:


Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Videofil med enten en selvvalgt sang til eget akkompagnement eller et instrumentalnummer (i begge tilfælde max fem minutter)
  • Dokumentation for uddannelse
  • Evt. dokumentation for erhvervserfaring

Pris

Pris obligatorisk modul: kr. 11.000
Pris specialiseringsmodul: kr. 14.000 (dog 19.000 for modul D)
Hvert modul betales særskilt (samlet pris for hele uddannelsen: kr. 90-95.000).

Betalingen skal være modtaget inden studiestart/semesterstart og frist for betaling er henholdsvis den 31. juli og 31. december.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod musikundervisere på folkeskoler, musik- og kulturskoler, ledere af musikalske aktiviteter i dagtilbud og på det special- og socialpædagogiske område samt undervisere i musik ved gymnasier, højskoler og efterskoler.

De masterstuderende skal have mindst to års praktisk erfaring med musikundervisning. Desuden skal de som minimum have en mellemlang videregående uddannelse på bachelorniveau, fx en professionsbachelor fra lærer- og pædagoguddannelserne eller en bachelor fra universitets- eller konservatorieuddannelserne.

Deltagerne vil således typisk have forskellige pædagogiske og kunstneriske fagligheder. På uddannelsen mødes deltagerne om et fælles, tredje felt: den musikpædagogiske praksis.

Formål

Uddannelsens formål er at hæve kvaliteten af musikundervisning og andre musikalske aktiviteter for børn, unge og ældre. Uddannelsen giver et løft af såvel de praktiske musikalske kompetencer som den viden, der kræves for at udvikle og lede musikundervisning og musikaktiviteter, uanset alderstrin og niveau.

Indhold

Den nyeste teoretiske viden på det musikpædagogiske område bliver koblet sammen med praksisafprøvning og færdighedsudvikling. Studiet veksler mellem studium og afprøvning i egen og andres praksis. Deltagerne vil typisk være i erhverv og have musikundervisning i hver deres praksis. Samtidig besøger deltagerne også hinandens praksis og gennemfører kompagnonundervisning med en med-deltager i dennes praksis, med efterfølgende refleksion på masteruddannelsen.


Studiet omfatter en obligatorisk teoretisk musikpædagogisk del à 30 ECTS og en række specialiseringsmoduler samt et afsluttende masterprojekt. Der kan frit vælges mellem et eller flere specialiseringsmoduler. Se mere her (inkl. underviseroversigt og studieordning). Den studerende skal vælge tre specialiseringsmoduler á 5 ECTS for at opnå samtlige 60 ECTS, der kræves til en fuld master.

Deltagere med pædagogisk baggrund vil især få opkvalificeret deres kompetencer inden for instrumentale færdigheder, musikledelse, stemmebrug samt musik og bevægelse. Deltagere med fagmusikalsk baggrund vil især få opkvalificeret deres kompetencer inden for gruppe- og klasserumsledelse, projektarbejde, konflikthåndtering m.m.

Se mere om baggrunden for master i musikpædagogisk praksis.

Siden er sidst opdateret man d. 26. november 2018

STUDIELEDELSE:

Astrid Elbek, DJM
Mads Kjær Jensen, DJM
Steen Lembcke, VIA