Studieordninger

Uddannelsernes overordnede indhold, formål og uddannelsesmæssige rammer er samlet beskrevet i studieordningerne.

Studieordningerne fortæller imidlertid ikke noget konkret om de enkelte uddannelser.

Hvis man ønsker en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte uddannelser, herunder indhold, omfang, ECTS-point osv. så skal man gå til studieplanerne.

Studieplanerne findes via menuen ”Studieplaner” under hovedsiden "Uddannelser".


Gældende studieordninger


Studieordning for bacheloruddannelser

Studieordning for kandidatuddannelse som musiker
Studieordning for kandidatuddannelse som musikpædagog
Studieordning for kandidatuddannelse som komponist
Studieordning for solistuddannelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret tir d. 5. december 2017