Studieordninger

Uddannelsernes overordnede indhold, formål og uddannelsesmæssige rammer er samlet beskrevet i studieordningerne.

Studieordningerne fortæller imidlertid ikke noget konkret om de enkelte uddannelser.

En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte uddannelser, herunder indhold, omfang, ECTS-point osv. findes i studieplanerne.

Studieplanerne findes via menuen ”Studieplaner”.


Gældende studieordninger


Studieordning for bacheloruddannelser

Studieordning for kandidatuddannelse som musiker
Studieordning for kandidatuddannelse som musikpædagog
Studieordning for kandidatuddannelse som komponist
Studieordning for solistuddannelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret ons d. 19. juni 2019