Masteruddannelsen i rytmisk korledelse
(M-RK)

60 ECTS - deltidsstudium

Bemærk at den engelske betegnelse for denne uddannelse er Professional Master

M-RK er for musiklærere, musikpædagoger og andre med en bestået musikuddannelse indeholdende korledelse på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring med korledelse.

Vi tager udgangspunkt i hovedfaget rytmisk korledelse samt støttefag som klaver, teori/hørelære, bevægelseslære og sang. Uddannelsen kvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk på videregående niveau.

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på opkvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk korledelse på videregående niveau. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen.

Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse. Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed - dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær.

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS. Uddannelsen kommer primært til at foregå på konservatoriets afdeling i Aalborg samt via distance learning på internettet.

Uddannelsen er fagligt opbygget af 3 moduler:

•    Modul 1: Egne færdigheder og pædagogisk praksis
•    Modul 2: Egne færdigheder, pædagogisk praksis og korarrangement
•    Modul 3: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt

Studieplan

Studieplan: klik her

Ansøgningsfrist

Klik her

Elektronisk ansøgning i Varbi med relevante uddannelsespapirer udfyldes inden ansøgningsfristen 8. april.

Den 10. april kl. 10-11 er der online fællesmøde med yderligere information om aflevering af opgave/video og selve optagelsesproceduren.

Den 26. april modtager du den tilstillede opgave, som skal afleveres senest 5. maj.

Optagelsesprøven finder sted 13. maj via internettet.

Alt information modtages per e-mail fra Anne Vilsen.

Optagelsesprøve/-krav

Der ansøges elektronisk her.

Der arrangeres en særlig tilrettelagt optagelsesprøve, som skal bestås, for at uddannelsen kan påbegyndes.

Kravene ved optagelsesprøven finder du her: optagelseskrav

 

Datoer for campus

Alle datoer kan findes her.

Kontakt

Jim Daus Hjernøe
professor i rytmisk korledelse
Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
Tlf direkte: (+45) 7226 7442

Ansvarlig studieledeer

Esben W. Elvstrøm 

Siden er sidst opdateret tor d. 21. februar 2019

Besøg RAMA Vocal Center ved DJM ved klik på foto.