Masteruddannelsen i rytmisk korledelse
(M-RK)

60 ECTS - deltidsstudium

M-RK er for musiklærere, musikpædagoger og andre med en bestået musikuddannelse indeholdende korledelse på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring med korledelse.

Vi tager udgangspunkt i hovedfaget rytmisk korledelse samt støttefag som klaver, teori/hørelære, bevægelseslære og sang. Uddannelsen kvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk på videregående niveau.

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på opkvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk korledelse på videregående niveau. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen.

Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse. Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed - dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær.

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS. Uddannelsen kommer primært til at foregå på konservatoriets afdeling i Aalborg samt via distance learning på internettet.

Uddannelsen er fagligt opbygget af 3 moduler:

•    Modul 1: Egne færdigheder og pædagogisk praksis
•    Modul 2: Egne færdigheder, pædagogisk praksis og korarrangement
•    Modul 3: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt

Studieplan

Studieplan: klik her

Ansøgningsfrist

Klik her

Elektronisk ansøgning med relevante uddannelsespapirer udfyldes inden ansøgningsfristen. Umiddelbart efter ansøgningsfristen modtager du yderligere information om optagelsesproceduren samt aflevering af opgave/video. Den 26. april modtager du den tilstillede opgave, som skal afleveres senest 4. maj. Optagelsesprøven finder sted 14. maj via internettet. Alt information modtages per e-mail fra Anne Vilsen.

Optagelsesprøve/-krav

Der ansøges elektronisk her.

Der arrangeres en særlig tilrettelagt optagelsesprøve, som skal bestås, for at uddannelsen kan påbegyndes.

Kravene ved optagelsesprøven finder du her: optagelseskrav

 

Datoer for campus

Alle datoer kan findes her.

Kontakt

Jim Daus Hjernøe
professor i rytmisk korledelse
Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
Tlf direkte: (+45) 7226 7442

Ansvarlig studieledeer

Esben W. Elvstrøm 

Siden er sidst opdateret fre d. 6. april 2018

Besøg RAMA Vocal Center ved DJM ved klik på foto.
Læs om samarbejdet med Bobby McFerrin. Klik på foto.

Se billedserie her fra McFerrins besøg i maj 2011.

24 studerende i fuld i gang i efteråret 2012.
Se pressemeddelelsen.