Diplomuddannelse i rytmisk korledelse (D-RK)

60 ECTS - deltidsstudium

D-RK er for lærere, pædagoger og andre med en mellemlang, videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Vi tager udgangspunkt i hovedfaget rytmisk korledelse samt forskellige støttefag som klaver, teori/hørelære, bevægelseslære, korsang a cappella og med rytmegruppe og sangundervisning. Uddannelsen opkvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk. Den udbydes også som master.

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på kvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk korledelse. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen.

Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse. Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed - dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær.

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS. Uddannelsen kommer primært til at foregå på konservatoriets afdeling i Aalborg samt via distance learning på internettet.

Uddannelsen er fagligt opbygget af 3 moduler:

  • Modul 1: Egne færdigheder og pædagogisk praksis
  • Modul 2: Egne færdigheder, pædagogisk praksis og korarrangement
  • Modul 3: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt

Studieplan

Studieplan: klik her

Ansøgningsfrist

Klik her.

Optagelsesprøve/-krav

Der ansøges elektronisk her.

Der arrangeres en særlig tilrettelagt optagelsesprøve, som skal bestås for at uddannelsen kan påbegyndes. Tilstillet opgave modtages 24. marts og afleveres 2. april. 

Dato for optagelsesprøver 2017: 19. og 20. april. 

Kravene ved optagelsesprøven finder du her: optagelseskrav

Datoer 2016/17 og 2017/18

Alle datoer kan findes her.

Kontakt

Professor Jim Daus Hjernøe

 

Siden er sidst opdateret fre d. 20. oktober 2017

Besøg RAMA Vocal Center ved klik på foto.
Læs om samarbejdet med Bobby McFerrin. Klik på foto.

Klik her for billedserie fra McFerrins besøg i maj, 2011.

24 studerende i fuld gang i efteråret 2012.
Se pressemeddelelsen.