Diplomuddannelse i Rytmisk Musik og Bevægelse (D-RMB)

60 ECTS - deltidsstudium

D-RMB er for lærere, pædagoger og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Vi tager udgangspunkt i hovedfagene SDS (sang, dans og spil) og Sammenspil samt forskellige støttefag som klaver, rotation, bevægelseslære, holdsang og endelig dit hovedinstrument. Uddannelsen opkvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk.

INFO-dag

Fredag d. 2. februar 2018 kl. 14.30-17.30.
Kom og vær med til en fælles danse-dag sammen med de nuværende studerende og hør mere om uddannelsen.

Mail til Mads Kjær Jensen: mkj@musikkons.dk

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på kvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk musik og bevægelse. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen. Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse.

Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed; dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, bevægelsesmæssigt og musikalsk samvær.

 

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS.Uddannelsen er fagligt opbygget af 5 moduler, hvor første modul er fordelt over de første 3 semestre. Modul 1-3 er på 1. år og modul 4-5 er på 2. år af uddannelsen.

  • Modul 1: Pædagogisk-videnskabsteoretisk modul (første tre semestre)
  • Modul 2: Egne færdigheder i samspil med andre (efterår)
  • Modul 3: Komposition og pædagogisk arrangement (forår)
  • Modul 4: Egne færdigheder og pædagogisk praksis (efterår)
  • Modul 5: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt (forår)

Se flere detaljer i studieplanen.

Optagelse

Der ansøges elektronisk her.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2018

Optagelsesprøve

Læs om prøven her. Prøvedatoen er søndag d. 15. april 2018. 

Skemalægning

Undervisningen foregår fredage ca 9-16 samt eventuelt nogle ganske få lørdage.

Merit

Hvis du har gennemført et videnskabsteoretisk forløb (9 ECTS) på et UC eller CVU kan du evt. søge om merit. Ved merit nedsættes deltagerbetalingen med kr. 6.700,-

Ansvarlig studieleder

Mads Kjær Jensen

Undervisere

SDS: Lena Gregersen og Annli Falk

Sammenspilsledelse: Kristian Lassen

Klaver og holdsang: Helle Agergaard 

Rotation: Peter Seebach

Pædagogik og Videnskabsteori: Peter Brem

samt yderligere lærere i hovedinstrument.

Siden er sidst opdateret ons d. 25. april 2018

Tidligere studerende fortæller
- læs med her.

SDS - Sang, dans og spil; se flere fotos ved klik på billedet
Sammenspil