Optagelse

For at blive optaget skal man til en optagelsesprøve, som er beskrevet i optagelseskravene.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelser sker her. 
Sitet er åbent for tilmelding fra primo oktober.

Ansøgningsgebyr

Bemærk: Ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Dette går til dækning af udgifter til afholdelse af prøver og kan ikke refunderes, med mindre ansøgningen annulleres inden ansøgningsdeadline d. 1. december. 

Ansøgningen er først gældende, når betalingen er registreret.

Ansøgningsfrister

Bachelor- og kandidatuddannelser: 1. december 2017 kl. 12.00.

Optagelsesprøverne finder sted i januar og februar 2018.
Rytmiske bachelor prøver Aalborg: 8. - 9. januar 2018
Rytmiske bachelor prøver Aarhus: 10. - 16. januar 2018
Ansøgere til rytmisk og klassisk afdeling får besked om det nærmere tidspunkt for prøverne medio december. Ansøgere til elektronisk afdeling og sangskrivning modtager medio december en informationsmail om optagelsesproceduren.

Solistuddannelser: 1. februar 2018 kl. 12.00.
Tidspunkt for de rytmiske solistoptagelsesprøver: primo april
Tidspunkt for de klassiske solistoptagelsesprøver: medio april
De elektroniske solistoptagelsesprøver: primo april

Nomazz: 1. marts 2018.

Glomas: 24. januar 2018.

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Optagelseskrav

I de følgende pdf'er kan man finde oplysninger om krav for optagelse på de forskellige uddannelser, samt hvad en optagelsesprøve kan indeholde.

Repertoireliste til klassiske solistoptagelsesprøver, som skal uploades sammen med ansøgningen.

Videreuddannelser

Se ansøgningsfrister under Øvrige uddannelser / Videreuddannelser

Info-møder

Der afholdes løbende informationsmøder om de forskellige uddannelser. Se mere her.

Eksempler på optagelsesprøver

Se eksempler på optagelsesprøver til bachelorstudiet i hørelære og teori som alment bifag på klassisk linje her.

Se eksempler på optagelsesprøven til kandidatstudiet i klassisk hørelærepædagogik her.

Se eksempler på optagelsesprøven i generelle musikalske færdigheder på de rytmiske uddannelser her.

Klagevejledning

Se bekendtgørelsen over klager ved prøver og eksaminer.

Besked om optagelse

Du kan forvente at få endeligt svar på din ansøgning om optagelse på bachelor- og kandidatuddannelser omkring marts/april.

Koordinerede optagelsesprøver

Optagelsesprøverne til en række bacheloruddannelser på de danske musikkonservatorier er koordinerede. Det betyder, at du kan søge om optagelse på flere konservatorier samtidig i prioriteret rækkefølge.

Siden er sidst opdateret tir d. 12. december 2017

INFORMATIONSMØDER - se her for tid og sted!

EKSEMPLER PÅ OPTAGELSESPRØVER

Rytmisk BA - klik her
Klassisk BA - klik her

Se videoer fra konservatoriets RAMA-festival 2014
Video om RAMA Strings Department