Aftagerundersøgelser


2016


Aftagerundersøgelse vedr. det pædagogiske arbejdsmarked for konservatorieuddannede, efterår 2016:

Aftagerundersøgelse 2016

Undersøgelsen er udført i efteråret 2016 blandt aftagerne af dimittender fra de danske musikkonservatorier inden for det primære pædagogiske arbejdsmarked, nærmere bestemt musik- og kulturskoler med og uden MGK i Danmark.

Undersøgelsens formål har været at give et billede af aftagernes aktuelle anvendelse og vurdering af dimittender fra konservatorierne samt en indikation af forventede fremtidige behov på området.

Undersøgelsen er sat i værk af Musikkonservatoriernes Rektorer (MUR) som led i konservatoriernes løbende kvalitetssikring og er gennemført af en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse fra alle fire danske musikkonservatorier. Undersøgelsen er offentliggjort i marts 2017.

Siden er sidst opdateret tir d. 23. maj 2017