Elementær Musikopdragelse (EM)

I Elementær Musikopdragelse (EM) får du udviklet dine pædagogiske kompetencer i forhold til holdundervisning - af både børn og voksne. 

Du bliver undervist i pædagogiske begreber og metoder og vejledt i at reflektere over din egen tilgang og udvikle din praksis.

Målet er at udbygge din værktøjskasse som underviser, så du har faglig ballast til at planlægge og gennemføre læringsforløb. Dette indebærer bl.a. at udvælge repertoire, arrangere og komponere musik samt formidle musikalske helheder og begreber på en måde, der passer til målgruppen.


Praktik


Faget har en stor praktisk dimension, idet du skal gennemføre praktikforløb med egne hold inden for et område, du selv vælger under vejledning af din underviser. Det kan eksempelvis handle om børnekor, babyrytmik eller musik og bevægelse. 

Uddannelser

Elementær Musikopdragelse er en obligatorisk del af bacheloruddannelsen i Almen Musikpædagogik (AM)Her er faget inddelt i EM for børn og EM for voksne. 

På kandidatniveau kan EM tilvælges som supplerende hovedfag på følgende uddannelseslinjer:

Siden er sidst opdateret man d. 5. februar 2018

Hvem underviser?

Helle Agergaard
Maria Burgård