Musikledelse

Musikledelse er en obligatorisk del af RM-uddannelsen.

Musikledelse har fokus både på undervisningsfærdigheder og på musikalske og tekniske færdigheder.

Du lærer at beherske en kritisk og analytisk tilgang til musik og får kendskab til repertoire, arrangementsteknikker m.m. Og du lærer at varetage og forholde dig til kunstnerisk, musikalsk og pædagogisk formidlingsvirksomhed.

Du skal kunne lede sammenspil og tværfaglige samarbejder som musiker, formidler og pædagog.


Du kan vælge Musikledelse på uddannelseslinjen:

  • Rytmisk Musik (RM) (Aarhus): På RM-uddannelsen kan Musikledelse vælges som et supplerende hovedfag

Siden er sidst opdateret tir d. 12. december 2017

HVEM UNDERVISER?

Jens Christian "Chappe" Jensen, professor
Kristian Lassen, docent
Karsten Aaholm, docent