Uddannelser

Det Jyske Musikkonservatorium udbyder en lang række uddannelser indenfor de tre hovedområder: rytmisk, klassisk og elektronisk musik. Dertil kommer flere internationale uddannelser samt en række videreuddannelser.

Højeste niveau -
tværgående samarbejder

På hver enkelt uddannelse fokuseres der på at uddanne de studerende på højeste niveau inden for den enkeltes studieretning og hovedfag. Samtidig er der gennem et mangeårigt samarbejde mellem hovedområderne opbygget et levende undervisnings- og musikmiljø på tværs af afdelinger, musikalske genrer og individuelle interesser.

Fag

Du kan læse om hvert enkelt hovedfag inden for hvert af de tre hovedområder via menuerne i venstre side.

Om at have en passion for sit instrument ...


Moderne
musikuddannelser


Det Jyske Musikkonservatorium er en velanset og traditionsrig institution, som har uddannet dygtige musikere og musiklærere i over 80 år - og som hele tiden udvikler sig i nye retninger og med nye fagområder. DJM tilstræber løbende at tilpasse uddannelserne både til arbejdsmarkedets behov og til den enkelte studerendes ønsker.

DJM lægger vægt på ”Det hele musikerskab” og et entreprenørielt mind set, hvor den studerende får en forståelse for at et nutidigt professionelt musikerliv typisk indeholder mange forskellige facetter og arbejdsområder.

En række videreuddannelser samt mulighed for efteruddannelser henvender sig både til konservatorieuddannede og til skolelærere, pædagoger, organister, ansatte i musikbranchen og lignende faggrupper.


Opbygning: 3 + 2 modellen


Alle videregående uddannelser i Danmark er bygget op efter en universitetsmodel, der består af en bachelordel og en kandidatdel, som varer henholdsvis tre og to år. På DJM afsluttes hver del med en større projektopgave.

Hver uddannelse udløser et antal ECTS-point. ECTS er et fælles standardiseret europæisk pointsystem, der angiver den totale arbejdsbelastning som et givent forløb er normeret til.

Disse standarder gør det muligt dels at man kan blive udvekslingsstuderende på konservatorier og universiteter i udlandet, dels at man kan kombinere en dansk konservatorieuddannelse med eksempelvis en videregående musikuddannelse i udlandet.


Bachelor


Bacheloruddannelsen giver grundlæggende færdigheder som musiker og musikpædagog. På bachelordelen er der en række obligatoriske og bredt funderede fag, udover undervisningen i ens hovedfag.

Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen BA i musik og giver adgang til videre studier på kandidatuddannelsen. Den kan endvidere danne basis for erhvervsudøvelse.

Kandidat

Kandidatuddannelsen er en overbygning på bacheloren, som oftest med samme hovedfag. Kandidatdelen er mere frit opbygget, den studerende kan i højere grad selv sammensætte sin uddannelse og derved specialisere sig indenfor præcis det, den enkelte er interesseret i.

Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.musicae (Master of Music).

Solist

Studerende med solistiske anlæg kan gennem en optagelsesprøve kvalificere sig til solistuddannelsen, med fokus på hovedfag og koncertvirksomhed. Uddannelsen er to-årig og afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Uddannelsernes overordnede indhold, formål og uddannelsesmæssige rammer er samlet beskrevet i studieordningerne. Studieordningerne fortæller ikke noget konkret om de enkelte uddannelser.

En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte uddannelser, herunder indhold, omfang, ECTS-point osv. findes i studieplanerne.

Studieordningerne finder du under hovedmenuen ”Om”.

Studieplanerne finder du via menuen ”Studieplaner” i venstre side.

Siden er sidst opdateret tor d. 10. januar 2019