Music to Innovate

Internship for sangskriverkandidater
Skipper Flytkjær, Docent på Det Jyske Musikkonservatorium

Hvad kan en kunstner med kompetencerne: 1.Kreativ
2.Procesorienteret
3.Lateralt tænkende
- bidrage med i en organisation/ erhvervsvirksomhed og hvilke nye erkendelser kan kunstneren/konservatoriet opnå gennem samarbejdet? På baggrund af erfaringer fra pilotprojekt og dialog med udvalgte virksomhedsledere tilrettelægges og gennemføres et antal internships.  

Se Skipper Flytkjærs poster fra DJMs mini-konference 2016

Siden er sidst opdateret fre d. 8. september 2017