Singing in the Key of Life

Bjørn Petersen, Malene Vejby Mortensen, Mads Hansen and Peter Vuust

Psychomusicology: Music, Mind & Brain, 2012

Artiklen beskriver et studium, som undersøgte effekten af et seks måneders individuelt musikalsk høretræningsforløb på opfattelsen af musik, tale og emotionel prosodi hos døvblevne voksne med et såkaldt cochlear implantat (CI). Atten nyopererede CI-brugere medvirkede i projektet - halvdelen som deltagere i den musikalske høretræningsgruppe, den anden halvdel som deltagere i en kontrolgruppe. Høretræningen baserede sig dels på aktiv musikudfoldelse med fokus på sang og rytme, dels på computerbaserede lytteøvelser udviklet til formålet. Undersøgelsen viste en markant forbedring af musikopfattelsen i almindelighed og evnen til at skelne klangfarve, melodisk kontur og rytme i særdeleshed, efter træning. Der kunne ikke dokumenteres en effekt i forhold til taleforståelsen, men evnen til at genkende emotionel prosodi udviklede sig signifikant hurtigere hos deltagerne i musikgruppen end hos kontrolgruppen. Alle deltagerne gennemførte programmet og viste stor begejstring for træningen, navnlig sangaktiviteterne. Bjørn og hans medforfatter konkluderer, at det beskrevne musikalske høretræningsprogram kan udgøre et værdifuldt supplement til den auditive genoptræning som tilbydes nyopererede CI-brugere. Både som bidrag til et forbedret udbytte af musik og en forbedret evne til at skelne finere detaljer i tale og dermed på sigt muligvis også en forbedret generel livskvalitet.

Læs artiklen her
Se i øvrigt abstract her:
http://psycnet.apa.org/journals/pmu/22/2/134/  (på engelsk)

 

Siden er sidst opdateret tor d. 2. april 2015