Ledige stillinger

Her findes aktuelle stillingsopslag fra Det Jyske Musikkonservatorium.

 

Timelærer-stillinger - sangskrivning

På Det Jyske Musikkonservatorium er der et antal timelærerstillinger i nedenstående fag til besættelse fra studieåret 2017/18. Omfanget vil afhænge af de forskellige profilers samlede kompetencer.

Sangskrivning
Hovedfaget med underområderne tekst, musik og produktion samt koordination på teambasis af undervisning på bachelor- og kandidatuddannelserne, Aarhus afdeling.

Se pressemeddelelse om baggrunden for dette stillingsopslag.

Fagområdet sangskrivning

Sangskrivningsuddannelserne på bachelor og kandidatniveau omfatter fag, projekter og arbejdsformer, der understøtter de studerendes udvikling af kunstneriske og håndværksmæssige kompetencer indenfor tekst, musik og produktion. DJM ønsker at videreudvikle de studerendes mulighed for kunstnerisk udvikling og karrieremuligheder som det helt centrale sammenholdt med at aftagere og brancheområder i højere grad kan inddrages i konkrete projekter i relevant omfang.

Stillingerne omfatter undervisning, vejledning/coaching og dertil hørende forberedelse samt forberedelse og deltagelse ved studerendes eksaminer. Koordination kan bestå i at planlægge og kommunikere internt i teamet og eksternt med undervisere, branchefolk, gæstelærere og andre vedr. planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, projekter, koncerter, seminarer og workshops samt internships for kandidatstuderende.

Kvalifikationer/ansøgning

Der vil blive foretaget en samlet vurdering af ansøgernes generelle kvalifikationer, hvori der lægges vægt på:

  • Betydeligt kunstnerisk virke, enten som sangskriver/komponist, producer, musiker eller en kombination af disse
  • Erfaring med facilitering af skabende processer og koordination af forskellige projekter, kurser eller uddannelse
  • Kunstnerisk eller akademisk uddannelse fra en højere uddannelsesinstitution
  • Evne til at samarbejde med kolleger og studerende

Konservatoriet er en international uddannelsesinstitution, hvor det er naturligt, at alle undervisere kan varetage undervisning på engelsk.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingerne.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomstmæssige forhold: Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning.

Frigørelsesattest udstedes efter anmodning.

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, finder en faglig bedømmelse sted.

Ansøgning

Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) mailes til DJM v/ Dorthe Friis på dof@musikkons.dk

Ansøgningsfrist: Mandag d. 12. juni, 2017 kl. 12.

DJM afgør herefter om der evt. afholdes samtaler i uge 25-26, 19.-29.6

I emnefeltet i mailen skal tydeligt angives, hvilken stilling, der søges.

Siden er sidst opdateret tir d. 23. maj 2017