• Doku-film om musikprojekt i folkeskolen

    man d. 16. december

    Syv klassiske DJM-studerende har gennemført et musikformidlingsprojekt på tre skoler i Nordjylland, som gik ud på at integrere musik i folkeskolens øvrige undervisning, fra dansk over engelsk til geografi. Projektet er inspireret af den politiske debat omkring heldagsskolen.

    Projektet er nu dokumenteret i en lille film på godt 5 min. – se filmen her.

    Projektet giver et bud på hvordan musik kan få en mere fremtrædende plads i folkeskolen i forbindelse med skolereformen. Desuden viser det hvordan man som moderne musiker kan favne bredere end blot det rent spilletekniske.

    Projektet er udviklet i forbindelse med undervisningen i entreprenørskab ved DJM, de studerende har selv tilrettelagt hele forløbet, Det Obelske Familiefond har støttet økonomisk.Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder