• Markant flere rytmiske ansøgere

    man d. 6. december

    Langt over en fordobling af ansøgere til de rytmiske uddannelser på Det Jyske Musikkonservatorium – det er resultatet efter ansøgningsfristens udløb d. 1. december.

    I 2009 var der i alt 69 ansøgere til de rytmiske uddannelser på konservatorierne i Århus og Aalborg. Nu i 2010 er det samlede tal 170.

    Konservatoriet har netop i år ændret på adgangskravene til de rytmiske uddannelser (se mere her).  Det er derfor nærliggende at antage, at det er denne ændring der er slået igennem i form af et markant større antal ansøgere end tidligere år.

    Rytmisk Musikkonservatorium i København har på tilsvarende vis ændret deres optagelseskrav og har også oplevet stor fremgang i antallet af ansøgere. Det kunne således tyde på, at visse elementer i de gamle optagelseskrav tidligere har afholdt nogle af de potentielle ansøgere fra at søge.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder