• Politisk aftale for de næste 4 år

  tor d. 28. oktober

  Et bredt flertal af partier har igår indgået en ny aftale om de overordnede rammer for Kulturministeriets uddannelser de næste 4 år, fra 2011 til 2014.


  Aftalen indeholder følgende indsatsområder:
   
  1. Bæredygtige uddannelsesmiljøer
  2. Uddannelse i verdensklasse
  3. Forskning, innovation og kunstnerisk udvikling
  4. Arbejdsmarked og beskæftigelse
   
  Den politiske flerårsaftale skal nu udmøntes i en rammeaftale mellem DJM og ministeriet. Rammeaftalen vil i lighed med de tidligere flerårsaftaler være grundlaget for DJM’s aktiviteter de kommende år.
   
  Rektor Thomas Winter hilser det særligt velkomment, at der i aftaleperioden skal udvikles en transparent takstmodel, der sikrer at bevillinger til uddannelses- og forskningsformål ydes uden hensyn til uddannelsernes geografiske placering.

  Sådan en takstmodel benyttes allerede i dag på Undervisningsministeriets og Videnskabsministeriets områder.

  I forbindelse med takstmodellen skal der tages særlige hensyn til institutionernes særlige huslejeomkostninger, men derudover skal alle institutioner behandles ens.


  Se mere her.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder