• Nyt praktik-samarbejde

    tor d. 20. juni

    DJM’s afdeling i Aalborg har indledt et helt nyt praktiksamarbejde med de nordjyske Musik- og Kulturskoler, som tilbyder de studerende praktikforløb hos rutinerede musikskolelærere. Praktikken skal give de studerende et mere klart billede af mulighederne ude i musik- og kulturskolerne, og de får prøvet kræfter med en virkelighed, som de ikke møder i det traditionelle “kanin-praktikforløb” på konservatoriet.

    De studerende kan vælge kortere intensive forløb eller følge musikskoleundervisningen over en længere periode. Der er sat tid af til sparrings- og vejledningsmøder. Det er Kultur- og musikskolerne, der tilrettelægger forløbene.

    Studieleder på DJM i Aalborg, Esben Elvstrøm, håber på et langvarigt praktiksamarbejde. I de nye studieplaner er den overordnede vision for de studerende blandt andet øgede undervisningsfærdigheder i både solo- og holdundervisning. Bliver praktiksamarbejdet en succes, kan den nye praktikmulighed blive mere formelt skrevet ind i studieplanerne.

    Seneste udgave af fagbladet Musikskolen bringer en større artikel om samarbejdet. Læs artiklen her (s. 16-19).

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder