• 770.000 til DJM-forskning

    fre d. 29. juni

    DJM har netop fået tildelt 776.000 kr. til et forskningsprojekt om mental øvning, som trompetprofessor Kristian Steenstrup står i spidsen for. Det er Kulturministeriets Forskningsudvalg, som har fordelt årets forskningspulje på 21 mio. til i alt 36 forskningsprojekter inden for ministeriets område.

    Kristians Steenstrups forskningsprojekt skal udbygge eksisterende forskning, der viser at det ér muligt at omlægge dele af sin øvning til ren mental træning, hvor man alene ved at forestille sig lyden og de fysiske bevægelser kan opnå en effekt. Pga. øgede kvalitetskrav er det et stigende problem blandt professionelle musikere, at de får fysiske skader af alt for intensiv øvning. DJM-projektet kan inddrage lang flere forsøgspersoner på højt niveau end tidligere forsøg, og gennem forskningscentret Music In the Brain er der bl.a. adgang til hjernescanning.

    Der var i år 112 ansøgninger til forskningspuljen, og rigtig mange blev vurderet støtteværdige af Innovationsfonden. Stort set alle de støttede projekter er tilknyttet universiteterne eller museumsverdenen. Kun to projekter er tilknyttet Kulturministeriets uddannelser; udover DJM har også Rytmisk Musikkonservatorium modtaget støtte til et projekt. Se mere i pressemeddelelsen.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder