• Øgede krav

    tor d. 22. februar

    Klassiske studerende ved DJM bliver nu stillet over for øgede krav, hvis de vil have chancen for at spille med Aarhus Symfoniorkester. Ved orkestrets koncerter d. 22., 23. og 24. februar medvirker der to DJM-studerende, som er valgt ud efter de nye krav.

    Hidtil har konservatoriets hovedfagslærere vurderet, hvilke studerende der var klar til at spille ved de tilbagevendende samarbejdskoncerter med orkestret. Som noget nyt skal de studerende nu aktivt kvalificere sig til opgaven. Helt konkret skal de til en såkaldt mock audition, der minder om men ikke er helt identisk med det prøvespil, en professionel musiker skal gennem for at vinde et job i et orkester.

    Den studerende skal først spille bag en skærm for en jury fra orkestret, som giver en skriftlig tilbagemelding. Herefter har den studerende 1-2 uger til at forberede (og forbedre) sin orkesterstemme. Næste runde foregår uden skærm, og det er det samlede resultat af disse to prøver der afgør om den studerende kan få lov til at spille med orkestret. Hermed får de studerende en fantastisk mulighed for at prøve sig selv af i ”den virkelige verden”, dvs. blive bedømt som man bliver det ved jobprøvespil.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder