• DJM og Next Move

    tor d. 8. december

    I fredags var DJM vært for Next Move Midtvejskonference i Aarhus. Next Move er et 3 årigt pilotprojekt, som skal afsøge nye muligheder for formidling indenfor dans og musik. Projektet skal munde ud i et undervisningsmodul (7,5 ECTS), udviklet i fællesskab af de tre institutioner bag, og i en platform til deling og udvikling af pædagogisk materiale indenfor dans og musik.

    Next Move er et samarbejde mellem DJM og ArteZ i Arnhem, Holland, og DOCH i Stockholm. Torben Jensen og Lena Gregersen fra DJM fortalte på konferencen om projektet og redegjorde for en arbejdsmarkedsundersøgelse foretaget blandt tidligere RMB studerende. I konferencen deltog dansere, teaterfolk og undervisere fra forskellige institutioner samt studerende og lærere fra DJM. Der blev danset, lyttet og debatteret, bl.a. på baggrund af et oplæg fra Holland omkring kreativitet.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder