• Nyt samarbejde med VIA

    ons d. 12. oktober

    For første gang har studerende fra et musikkonservatorium, en læreruddannelse og en pædagoguddannelse været sammen om at undervise børn i musik. Et nyt partnerskab mellem VIA University College Aarhus og Det Jyske Musikkonservatorium udbyder i første omgang et seks ugers modul på kandidatuddannelserne med fælles undervisning og praktik. Målet er at løfte musikundervisningen i folkeskoler og daginstitutioner.

    Første runde blev afviklet i september måned. Her deltog i alt 21 studerende fra DJM og fra lærer- og pædagoguddannelserne ved VIA. I små grupper skulle de gennemføre musikundervisning for børn i alderen 3-12 år, nogle i en børnehave, andre i en skole. Her underviste de i to uger, hvorefter de studerende fremlagde deres erfaringer for medstuderende og undervisere fra begge institutioner.

    En konservatoriestuderende fortæller bagefter, at han kunne mærke at ”det giver autoritet at kunne sit shit.” Men også at han var udfordret på at eleverne ikke var i skole alene for musikkens skyld; han har fået større respekt for lærergerningen. Omvendt fortæller en lærerstuderende, at hun havde lettere ved at undervise en 1. klasse i musik, når en studerende fra konservatoriet sad ved flyglet og kunne spille ’hvad-som-helst’ der var brug for.

    VIA og DJM har netop ansøgt om at få godkendt en masteruddannelse i musikpædagogik. Målet er at tilbyde musikundervisere fra folkeskoler, musikskoler, gymnasier, højskoler osv. mulighed for at dygtiggøre sig.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder