• Nyt entreprenørskabs-tiltag

    tor d. 16. juni

    Sammen med ensemblet Lydenskab etablerer DJM i studieåret 2016/17 et såkaldt Inkubatormiljø for kandidat- og solistklassestuderende ved konservatoriet - dvs. et udviklingsmiljø, hvor entreprenante studerende kan få rådgivning, kontorfaciliteter, hjælp til organisationsudvikling og anden iværksætterstøtte.

    Forløbet bliver integreret i det øvrige studieforløb som en del af entreprenørskabsfaget, der forbereder de studerende på et professionelt liv som musiker og projektmager. Undervisning, sparring og karrierevejledning finder sted i Lydenskabens Hus i Mejlgade i det centrale Aarhus.

    Forløbet tager udgangspunkt i de studerendes egne projekter og følges tæt af undervisere og af de erfarne projektmagere fra ensemblet Lydenskab. Forløbet er meget praksis-orienteret. Se mere her. Interesserede studerende skal ansøge om deltagelse senest den 1. juli.

Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder