• DJM-docent i amerikansk tidsskrift

    man d. 16. marts

    Det amerikanske videnskabelige webmagasin Frontiers of Human Neuroscience beskæftiger sig med hjerneforskning og publicerede i februar en artikel om et forskningsprojekt, som DJM-docent Bjørn Petersen stod bag i 2012-13.

    Projektet undersøgte musikopfattelsen hos unge, der er født svært eller helt døve, men som på et tidspunkt i barndommen har fået indopereret et såkaldt cochlear implant (CI). CI muliggør en vis taleforståelse, men disse unge har behov for vedvarende høretræning for at holde trit med deres normalthørende jævnaldrende.

    Resultaterne indikerer at unge CI-brugere besidder tilstrækkelig neural kapacitet til at opfatte visse elementer i musik, og at målrettet sang- og musikundervisning er en motiverende og relevant aktivitet og muligvis kan være et supplement til den traditionelle høretræningsindsats. 

    Se mere her.Månedsvisning: Vælg måned
Show month

Søg i nyheder