Lektor Bjørn Petersen har sammen med danske og udenlandske samarbejdspartnere fået udgivet en artikel i en særudgave af det amerikanske tidsskrift Frontiers of Human Neuroscience. Artiklen beskriver en del af det forskningsprojekt Bjørn gennemførte under sit forskningsfrikøb fra Kulturministeriets Forskningsudvalg i 2012-13. Projektet undersøgte musikopfattelsen hos unge der er født svært eller helt døve, men som på et tidspunkt i barndommen har fået indopereret et såkaldt cochlear implant (CI). Selv om et CI muliggør en vis taleforståelse, har disse unge behov for vedvarende høretræning for at holde trit med deres normalthørende jævnaldrende. Gennem to uger trænede Bjørn og to DJM-studerende, Troels Mørkenborg (RMB) og Anne Katrine Christensen (AM), 11 elever fra Frijsenborg Efterskole i elementære musikfærdigheder. Målinger foretaget med elektroencefalografi (EEG) og auditive tests viste overensstemmende at de unge CI-brugere var i stand til at identificere forskelle i klangfarve, rytme og dynamik, mens opfattelse af tonehøjde var stærkt begrænset. Resultaterne indikerer at unge CI-brugere, trods medfødt døvhed og relativt sen behandling, besidder tilstrækkelig neural kapacitet til at opfatte visse elementer i musik. De unge deltog med stort engagement i de musikalske aktiviteter og rapporterede selv fremskridt i deres auditive musikalske færdigheder. En statistisk signifikant effekt af træningen kunne dog ikke påvises, hvilket primært må tilskrives det relativt korte forløb. Undersøgelsen af de unge CI-brugeres opfattelse af musik er den første af sin art og viser at målrettet sang- og musikundervisning er en motiverende og relevant aktivitet og muligvis kan være et supplement til den traditionelle høretræningsindsats.  

Læs artiklen her:

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2015.00007/full

Abstract

Brain Responses to Musical Feature Changes in Adolescent Cochlear Implant Users

Cochlear implants (CIs) are primarily designed to assist deaf individuals in perception of speech, although possibilities for music fruition have also been documented. Previous studies have indicated the existence of neural correlates of residual music skills in postlingually deaf adults and children. However, little is known about the behavioral and neural correlates of music perception in the new generation of prelingually deaf adolescents who grew up with CIs. With electroencephalography (EEG), we recorded the mismatch negativity (MMN) of the auditory event-related potential (ERP) to changes in musical features in adolescent CI users and in normal-hearing age mates. EEG recordings and behavioral testing were carried out before (T1) and after (T2) a 2-week music training program for the CI users and in two sessions equally separated in time for normal-hearing (NH) controls. We found significant MMNs in adolescent CI users for deviations in timbre, intensity and rhythm, indicating residual neural prerequisites for musical feature processing. By contrast, only one of the two pitch deviants elicited an MMN in CI users. This pitch discrimination deficit was supported by behavioral measures, in which CI users scored significantly below the NH level. Overall MMN amplitudes were significantly smaller in CI users than in NH controls, suggesting poorer music discrimination ability. Despite compliance from the CI-participants, we found no effect of the music training, likely resulting from the brevity of the program. This is the first study showing significant brain responses to musical feature changes in prelingually deaf adolescent CI users and their associations with behavioral measures, implying neural predispositions for at least some aspects of music processing. Future studies should test any beneficial effects of a longer lasting music intervention in adolescent CI users.

Se poster

Siden er sidst opdateret ons d. 23. november 2016