Brug af teater- og dramapædagogiske værktøjer i sammenspilsundervisning

Turid Nørlund Christensen, lektor

Projektet omhandler en progressiv anvendelse af teater- og dramapædagogiske øvelser i sammenspilsundervisningen på konservatoriet, hvor sammenspilsholdet skal udvikle sig til at blive et band, og fælles “spilleregler” skal udvikles på holdet. Brugen af øvelserne og deres formål og effekt for de studerende på mine sammenspilshold beskrives, og øvelserne relateres til teorien bag, med henblik på at kunne udvikle et undervisingskompendium til faget sammenspilsledelse på kandidatuddannelsen på længere sigt.

Teater og dramapædagogikken kan tilføre faget redskaber, der, på et didaktisk grundlag inspireret af Paul Heimanns dannelsesteori, gør det muligt for de studerende at lære gennem en kropslig erfaring udenfor sammenspilsfeltet, både som individer og som gruppe, og få begreber og principper konkretiseret gennem en sansende og intuitiv erfaring i en projektbaseret undervisning, der efterfølgende kan ligge til basis for refleksion og inddrages i sammenspilsfeltet. Øvelserne øger også de studerendes mod og tryghed i forhold til at udfordre deres “Comfort Zone”, hvilket gør det muligt for dem at udvikle sig kreativt. Metoden og didaktikken perspektiveres i forhold til teori fra Positiv Psykologi og Kreativitetsteori.

Output:

Artikel til udgivelse
Undervisningsmateriale
Teoretisk funderet nyudviklet undervisningsmetodik

Se poster for projektet:

Siden er sidst opdateret fre d. 11. september 2015