Study on the impact of muscular tension on sound control and timbre on the classical guitar

Frederik Munk Larsen, ass. professor

Purpose

In the pedagogical tradition of the classical guitar the best position for holding the instrument has been debated throughout centuries. Nevertheless, no detailed or valid studies, dealing with the relation between muscular tension and the control and quality on sound are at hand. This study will examine the correlation between these parameters.

Methods

The experiment will measure and analyze guitarists’ sound volume and timbre (here harmonic to fundamental ratio) of a given note with different levels of muscular tension in shoulders, arms, wrist and fingers. Muscular tension will be measured using EMG (Measurement of electrochemical activity of muscles) while the sound data will be processed using a software-based audio spectrum analyzer.

A number of trained classical guitarists (e.g. guitar students) will play the same note, on the same instrument, with the same fingering in the same playing position. Comparisons will be made between the different performances.


Frederik Munk Larsens abstract til sit oplæg på DJMs minkonference 2015:

Klassisk instrumentalundervisning er ofte baseret på erfaringer og teknik der er videreført gennem mange generationer. Men er dette altid hensigtsmæssigt? Og kan musikstuderende forbedre deres øvning og teknik vha. sund fornuft og analyse af egen praksis? Munk Larsen beskriver arbejdet med at inddrage basal fysiognomisk viden i undervisningen og om et nyt studie der undersøger sammenhængen mellem muskulær spænding og klangkvalitet.

Siden er sidst opdateret ons d. 23. november 2016