Bachelor i rytmisk musik, IM (Aalborg)

Indhold og muligheder

Bachelor i musik, IM, ”Den Individuelle Musikuddannelse”, Aalborg, er en uddannelse, hvor den studerende erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker og underviser. Med udgangspunkt i musikerskabet indføres den studerende i en bred vifte af fag og projekter, der danner afsæt for egne valg i forhold til et videre studie og en fremtidig karriere. Uddannelsen er bygget op af mere eller mindre individuelle fag-elementer og en mere alment dannende del, der er fælles for alle studie-retninger.

 

Uddannelsens opbygning

Det største fag i hovedområdet er ”hovedinstrument/sang” og det største fag i det pædagogiske område er ”ledelsesfaget”. 

 • Hovedinstrument/sang + ledelsesfag

Som ledelsesfag udbydes:

 • Sammenspilsledelse
 • Korledelse
 • SSB (sang, spil og bevægelse)-ledelse
 • Børnemusik

Uddannelsen er delt op i områderne:

 • Hovedområde: fag, hvor den studerende er udøvende og fag der understøtter dette aspekt.
 • Pædagogik: fag, hvor den studerende formidler og underviser samt fag der understøtter dette.
 • Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i.
 • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering.
 • Bachelorprojekt: Foruden selve projektet vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejde.
 • En del af hovedområdet er FLEX-faget, der er et valgfrit studiemodul med valgfrit indhold

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret man d. 14. november 2016

Rytmer fra Mali: Yolosso

Se flere rytmer fra Mali her - præsenteret af gæstestuderende ved DJM i Aalborg.