Uddannelser på Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium udbyder en række uddannelser indenfor tre hovedgrene: klassisk, rytmisk og elektronisk musik. Disse genreopdelinger medfører dog ikke en opdeling af konservatoriets studerende og ansatte i tre forskellige institutter. Hver gren har sin egen studieleder, men ellers er administrationen og skolegangen samlet under én hat. Dette er med til at skabe større fællesskab på tværs af genrer og individuelle interesser.

DJM gør således op med den gamle "klassekamp" mellem rytmisk og klassisk.  Uddannelser som e-musik, Almen musikpædagogik og Den individuelle musikuddannelse er også er med til at bygge bro over de gamle skel, da disse uddannelser kan indeholde elementer af alle musikgenrer.

Nye studieordninger

Studieordning for bacheloruddannelser
Studieordning for kandidatuddannelse som musiker
Studieordning for kandidatuddannelse som musikpædagog
Studieordning for kandidatuddannelse som komponist
Studieordning for solistuddannelsen

Du kan læse mere om de generelle bestemmelser for alle uddannelser her.

DJM har været i gang med en gennemgribende revidering af alle uddannelsernes studieordninger. Uddannelsernes indhold, formål og uddannelsesmæssige rammer er samlet beskrevet i de overordnede studieordninger og de underordnede studieplaner. Studieordningerne udgøres af én helheds-bacheloruddannelse gældende for alle bacheloruddannelser på konservatoriet, med tilhørende Studieplaner for hvert instrument/fagområde. Desuden er der 3 studieordninger for kandidatuddannelserne, henholdsvis musiker, musikpædagog og komponist, disse ligeledes med tilhørende studieplaner for specialiseringer.

Konservatoriet bestræber sig på løbende at tilpasse uddannelserne både til arbejdsmarkedets behov og til den enkelte studerendes ønsker. Alle uddannelser sigter mod et højt fagligt musikermæssigt og musikpædagogisk niveau.

Konservatoriet udbyder også en række videreuddannelser og efteruddannelser, som både henvender sig til konservatorieuddannede og til lærere, pædagoger, organister, ansatte i musikbranchen og lignende.

Profil

Det Jyske Musikkonservatorium er en velanset og traditionsrig institution, som har uddannet dygtige musikere og musiklærere i over 80 år - og som hele tiden udvikler sig i nye retninger. 

DJM vil således med de nye studieordninger implementere et nyt fagområde, der kaldes entreprenørskab. Det er et specielt designet fagområde, der omfatter emner som projektledelse, iværksætteri, markedsføring, networking, arbejdsmarkedskundskab og lignende. Faget ruster de studerende til at fungere på arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag og ikke mindst fremadrettet. Her er tendensen, at en stor del af de konservatorieuddannede har forskellige freelance jobs i musikbranchen, på det musikpædagogiske arbejdsmarked og i tværkunstneriske sammenhænge.

Entreprenørskab går på tværs af fag, generationsskifte og nationaliteter og danner på den måde bro mellem konservatoriets mange musikalske stilarter og mellem undervisere og studerende. Det er ikke mindst hensigten med faget at skabe samarbejde og partnerskaber mellem konservatoriets lærere og studerende og relevante aktører i musikbranchen og musiklivet.

Læs mere om DJMs vision her.

3 + 2 modellen

Siden universitetsreformen i 2003 er alle videregående uddannelser i Danmark bygget op efter en universitetsmodel, der består af to dele: en bachelor og en kandidat, som varer henholdvis tre og to år. Konservatoriet følger denne model med en bachelordel og en kandidatdel, som begge afsluttes med en større projektopgave.

Samtidig har hver uddannelse tilknyttet ECTS-point, som er et fælles standardiseret europæisk point system, der talmæssigt angiver den totale arbejdsbelastning som gennemførelsen af et givet uddannelsesforløb er normeret til.

Disse standarder betyder blandt andet, at man kan kombinere sin universitetsuddannelse på f.eks. Musikvidenskab med en konservatorieuddannelse og omvendt samt at man kan blive udvekslingsstuderende på konservatorier og universiteter i udlandet.

Bachelor

Bacheloruddannelsen er 3-årig og afsluttes med et bachelorprojekt. Dens formål er at give den studerende grundlæggende færdigheder som musiker og musikpædagog. På bachelordelen vil der derfor være flere obligatoriske og bredt funderede fag, udover undervisningen i ens hovedfag.

Bacheloruddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen BA i musik og giver adgang til videre studier på kandidatuddannelsen. Den kan endvidere danne basis for erhvervsudøvelse.

Kandidat

Kanddidatuddannelsen er 2-årig og er en overbygning på bacheloren, som oftest med samme hovedfag. Kandidatdelen er mere frit opbygget, hvilket vil sige at den studerende i højere grad kan sammensætte sin egen uddannelse. Det giver mulighed for at specialisere sig indenfor præcis det, den enkelte er interesseret i.

Kandidatuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen cand.musicae (Master of Music).

Solist

Ovenpå en kandidatgrad indenfor klassisk eller rytmisk musik kan man på DJM efterfølgende blive optaget på en solistuddannelse. Uddannelsen er maksimalt af 2 års varighed, inkl. evt. studieophold i udlandet.

Studerende med solistiske anlæg kan gennem en optagelsesprøve kvalificere sig til solistuddannelsen, der afsluttes med en offentlig koncert.

 

Siden er sidst opdateret fre d. 19. februar 2016

EKSEMPLER PÅ OPTAGELSESPRØVER

Rytmisk - klik her
Klassisk - klik her

***********************

Hvad kan det føre til?

SE VIDEOER fra DJM's RAMA-festival 2014 her:

Studerende fra Klassisk Linje
Studerende fra Rytmisk Linje
Studerende fra Elektronisk Linje
RAMA Strings Department

Se flere DJM-videoer HER.